Serbsce – Start

Serbowka Judith Kubicec , bydlaca we Budysinje, dzela z orkestrami we tu- a wukraju.

Wokomiknice skutkuje dirigentka we Baden-Baden.